Chov Moskevského dlouhosrstého toy teriéra v České republice

Chov MDTT v ČR se řídí chovatelským a zápisním řádem Českomoravské kynologické unie( ČMKU ),

která zastupuje ČR v Mezinárodní kynologické federaci ( FCI ). Chovatelé MDTT jsou sdruženi v Klubu chovatelů

málopočetných plemen , který je členem ČMKU.

První importovaní jedinci se objevili v Čechách a na Moravě kolem roku 1986, první odchovy jsou registrovány

od roku 1988.

Moskevský dlouhosrstý toy teriér je u nás skutečně málopočetným plemenem - počet narozených registrovaných štěňat

v současné době nepřevyšuje 20 jedinců ročně, v roce 1999 se dokonce narodilo jen 6 štěňat.

Chov v ČR je poznamenán nedostatkem nepříbuzných chovných jedinců a situace se řeší občasným importem ze země původu.

Proto je zde také velké riziko u pejsků "Moskeváků" bez PP, kde neznalost předků a neřízený chov zvyšují možnost různých

dědičných defektů a chorob - úzká příbuzenská plemenitba je totiž téměř jistotou.

zpět na hlavní stránku